1001 Contoh Karangan Bahasa Melayu, Pendek, Format Peperiksaan

Contoh-contoh karangan bahasa melayu yang merangkumi pelbagai tema, format dan tajuk untuk rujukan bersama.

Di samping itu, bimbingan dan panduan daripada guru masing-masing juga diperlukan oleh pelajar supaya penulisan karangan anda menepati kehendak soalan serta menggunakan format yang tepat.

Contoh Karangan Surat Kiriman Tidak Rasmi

Contoh Karangan Autobiografi

Contoh Karangan Umum

Contoh Karangan Pendek

Contoh Karangan Laporan

Contoh Karangan Rencana

Contoh Karangan Syarahan