Pendek : Karangan Pencemaran Alam Sekitar (Langkah Memelihara)

Pendek : Karangan Pencemaran Alam Sekitar (Langkah Memelihara)

Contoh Karangan: Langkah-langkah memelihara Alam Sekitar

Alam sekitar merupakan anugerah Tuhan yang amat berharga kepada manusia. Menerusi alam sekitar yang terjaga, kita dapat hidup selasa dan bahagia.  Namun demikian, sikap sesetangah pihak telah menyebabkan alam sekitar semakin tercemar. Oleh hal yang demikian, usaha-usaha perlu diambil bagi memastikan alam sekitar dapat dipelihara.

Baca: Doa Tahajjud – Rumi dan Maksudnya

Antara langkah untuk memelihara alam sekitar adalah menerusi pendidikan di sekolah. Kerajaan menerusi Kementerian Pendidikan telah menyerapkan pendidikan secara tidak langsung kepada murid-murid agar mencintai alam sekitar. Hal ini diterapkan melalui mata pelajaran Pendidikan di sekolah. Setakat ini, usaha ini begitu berkesan kerana generasi muda lihat lebih prihatin terhadap alam sekitar berbanding generasi yang lain.

Selain itu, pemeliharan alam sekitar dapat ditingkatkan menerusi kempen alam sekitar yang dijayakan oleh pelbagai pihak. Kempen ini penting untuk meningkatkan kesedaran rakyat tentang pentingnya menjaga alam sekitar.  Oleh hal yang demikian, kempen secara berterusan dan meluas perlu dilakukan secara berkala bagi memantapkan kesedaran rakyat.

Di samping itu, kerajaan juga patut menguatkuasakan undang-undang yang ada agar pesalah yang mencemarkan dan merosakkan alam sekitar menerima hukuman yang berat. Pendakwaan dan hukuman yang tegas ini penting untuk menerbitkan rasa gerun pesalah terhadap tindakan undang-undang.

Baca: Karangan Pendek: Kepentingan & Langkah Meningkatkan Semangat Kejiranan

Kesimpulannya, jelaslah bahawa usaha-usaha menjaga alam sekitar memerlukan penglibatan semua pihak. Walaupun kuasa berada di tangan kerajaan, namun rakyat harus menjadi mata telinga kerajaan bagi menyalurkan maklumat yang berguna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *