Contoh Karangan Syarahan : Amalan Gotong Royong

Contoh Karangan Syarahan : Amalan Gotong Royong

Yang saya hormati, barisan hakim yang bijaksana, guru-guru, para tetamu dan rakan-rakan seperjuangan.

Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang hadir. Sebelum saya bercakap lebih lanjut tentang perlunya gotong royong dihidupkan dalam kalangan masyarakat. Izinkan saya menjelaskan konsep gotong-royong terlebih dahulu. Gotong royong bermaksud perbuatan melakukan sesuatu kerja secara beramai-ramai.

Baca: 5 Contoh Karangan Pendek : 100 Patah Perkataan

Hadirin yang dihormati,

 Kerja secara bergotong royong ini hidup dalam kalangan masyarakat, terutamanya masyarakat Melayu, sejak lama dahulu. Hal ini dikatakan demikian kerana pada waktu itu belum terciptanya alat-alat yang berupaya untuk meringankan beban kerja mereka.

Ketika menuai padi misalnya, mereka bekerja secara berkumpulam. Begitu juga halnya ketika hendak memindahkan rumah. Secara beramai-ramai, mereka mengusung rumah tersebut k etempat baharu. Akan tetapi, dalam kehidupan moden dewasa ini, gotong royong kian kurang diamalkan, sedangkan faedahnya amat banyak.

Faedah yang paling penting ialah amalan ini dapat memupuk perpaduan dan semangat kerjasama. Hal ini amat penting kerana masyarakat negara kita terdiri daripada berbilang kaum. Amalan ini bukan sahaja dapat menjimatkan wang dan tenaga, malahan masa. Hal ini dapat diperhatikan, apabila kita melihat masyarakat bergotong-royong untuk membersihkan kawasan kampung.

Hadirin yang dihormati,

Baca: Koleksi Ayat Sedih – Kecewa, Putus Cinta

Amalan ini juga dapat menimbulkan perasaan sayang dan rasa bertanggungjawab menjaga harta, terutamanya harta benda awam. Dengan ini, perbuatan golongan remaja yang merosakkan kemudahan tersebut dapat dielakkan. Amalan ini dapat memupuk kemesraan dalam kalangan anggota masyarakat yang kini lebih bersifat individualistik juga. Perpaduan dan kemesraan ini amat penting dalam masyarakat majmuk seperti di negara kita.

Memandangkan betapa banyaknya manfaat daripada gootng-royong ini, saya berpendapat bahawa amalan ini wajib disuburkan dalam kalangan anggota masyarakat kita.

Sekian, terima kasih.

Contoh Karangan Syarahan : Amalan Gotong Royong Contoh Karangan Syarahan : Amalan Gotong Royong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *