2 Contoh Karangan Permainan Tradisional – Kebaikan dan Usaha Mempopularkannya

2 Contoh Karangan Permainan Tradisional - Kebaikan dan Usaha Mempopularkannya

Contoh Karangan Pendek: Kebaikan Karangan Tradisional

            Mutakhir ini, semakin banyak generasi muda yang meminati permainan elektronik. Malahan terdapat sesetengah ibu bapa yang sanggup berbelanja ribuan ringgit untuk membeli permainan tersebut semata-mata mahu memenuhi minat anak mereka. Kegilan remaja terhadap prmainan elektronik ini telah meyebabkan permainan tradisional yang pernah populat semakin dipinggirkan.

            Antara kebaikan permainan tradisional ialah dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan atau persahabatan. Sama ada permainan tradisional itu dimainkan secara individu, berpasangan atau berkumpulan. Lazimnya mereka bersorak dan bertepuk tangan bersama-sama bermain.  Hal ini dapat meningkatkan perasaan kasih sayang antara ahli keluarga.

            Selain itu, permainan tradisional juga dapat membina sikap sabar dan kerjasama dalam kalangan pemainnya. Dalam menuju kemenangan, pemain bersabar untuk menyudahkan permainan seperti permainan dam aji dan dam ular sehingga diktiraf sebagai pemenang. Sikap positif ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan pemain seharian.

Baca: Karangan Pendek: Langkah Merapatkan Hubungan Kekeluargaan

            Permainan tradisional juga menjimatkan wang. Harga permainan tradisional yang dijual di pasaran sekitar puluhan ringgit sahaja., malahan terdapat permainan yang dapat dihasilkan sendiri menggunakan kretiviti masing-masing. Sebagai contoh, permainan sepak bulu ayam daripada bulu ayam yang berwarna warni dan batu seremban daripada kain perca.

            Kesimpulannya, permainan tradisional memang banyak manfaatnya berbanding dengan permainan elektronik. Oleh itu, semua pihak haruslah memelihara permainan ini agar tetap kekal dalam seni budaya masyarakat.

Contoh Karangan Pendek: Usaha Mempopularkan Permainan Tradisional

            Permainan tradisional merupakan permainan warisan masyaakat Melayu sejak zaman dahulu lagi. Pada zaman ini, permainan tradisional semakin dilupakan. Usaha perlu diambil bagi mempopularkan permainan tradisional semula yang masih relaven pada zaman ini.

Baca: Koleksi Doa Selepas Solat PDF

            Ibubapa berperanan untuk mendedahkan anak-anak mereka kepada permainan tradisional. Perkara ini boleh dilakukan dengan bermain bersama anak-anak atau membawa anak-anak ke pameran-pameran yang berkaitan dengan permainan tradisional.

            Di samping itu, alat permainan tradisonal perlu diubahsuai supaya menjadi lebih menarik. Walau bagaimanapun, ciri-ciri keunikan alat permainan tradisional peru dikekalkan keasliannya. Sebagai contoh congkak yang ringan berwarna warni telah diperkenalkan berbanding congkak kayu yang berat.

            Media massa memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk memperkenalkan permainan tradisional ini kepada masyarakat. Permainan ini dapat dikormesialkan melalui perantaraan majalah, surat khabar dan iklan-iklan di televisyen.

            Kesimpulannya, permainan tradisional tidak boleh dipisahkan dengan masyarakat Melayu. Permainan tradisonal menjadi lambang warisan dan kebudayaan masyarakat Melayu. Usaha yang berterusan daripada pelbagai pihak diperlukan agar permainan tradisional terus popular.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *