Contoh Karangan Syarahan: Masalah Sosial Dalam Kalangan Remaja

Contoh Karangan Syarahan: Masalah Sosial Dalam Kalangan Remaja

Yang berusaha Tuan Pengetua, guru-guru, dan murid-murid yang budiman.

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana diberikan peluang untuk menyampaikan syarahan pada pagi ini. Tajuk syarahan saya ialah “Peranan institusi keluarga dalam mengatasi masalah sosial dalam kalangan remaja”.

Hadirin yang dihormati,

Baca: Koleksi Ayat Sedih – Kecewa, Putus Cinta

 Sebagimana yang kita sedia maklum, masalah sosial dalam kalangan remaja kian meruncing dewasa ini. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan masalah ini melanda masyarakat kita. Faktor keluarga sering disebut-sebut sebagai faktor utama yang menyebabkan masalah ini berlaku selain faktor rakan sebaya, media massa dan persekitaran sekolah.Ibu bapa memainkan peranan penting dalam pembentukan sahsiah anak-anak. Andaikan anak-anak sebagai kain putih, maka ibu bapalah yang menentukan coraknya, sama ada tetap putih atau terpalit warna hitam.

Hadirin yang dihormati,

Masalah sosial yang melibatkan segelintir remaja hari ini adalah kerana ibu bapa mereka lali dalam menjalankan peranan dan tanggungjawab masing-masing. Pada pendapat saya, dalam menanangi  maslaah ini, ibu bapa hendaklah memberikan didikan agama yang sempurna kepada naak-anak. Didikan agama merupakan benteng yang dapat mencegah golongan remaja daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar.

Selain didikan agama, ibu bapa perlu memberikan kasih sayang yang ikhlas kepada anak-anak mereka. Ibu bapa tidak boleh membeza-bezakan kasih sayang antara anak-anak. Ibu bapa perlu memberkan perhatian terhadap aktiviti anak-anak mereka.

Hadirin yang dihormati,

Selain daripada perkara di atas, ibu bapa perlu berusaha untuk mewujudkan suasana keluarga yang harmoni juga. Sebuah keluarga yang harmoni sentisa saling memahami, hormat-menghormatindan berkasih sayang. Sebuah keluarga yang bahagia pasti akan melahirkan individu yang seimbang dan mempunyai akhlak yang sempurna.

Baca: 5 Contoh Karangan Pendek : 100 Patah Perkataan

Maslaah sosial banyak berpunca daripada keluarga. Oleh itu, untuk membendung maslaah ini, setiap keluarga perlu memainkan peranan masing-masing. Sebelum mengundurkan diri saya ingin memohon maaf sekiranya saya terkasar bahasa atau terdapat kata-kata saya tadi yang telah menyingggung perasaan hadirin.

Sekian, terima kasih.