Penerangan Serta Koleksi Contoh Kata Ganti Nama Diri

Kata ganti nama ialah kata yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am. Ia terbahagi kepada dua golongan seperti yang berikut:

Penerangan Serta Koleksi Contoh Kata Ganti Nama Diri dan Tunjuk

Kata ganti nama diri

Kata ganti nama diri terbahagi kepada dua jenis, iaitu:

  1. Kata ganti nama diri orang
  2. Kata ganti nama diri tanya

Baca: Quote Good Luck, Best Wishes And Messages – With Image

Kata ganti nama diri orang

Kata ganti nama diri orang ialah kata yang digunakan untuk merujuk diri orang yang digunakan untuk merujuk diri orang tertentu dan dikelaskan kepada:

Kata ganti nama diri orang pertamaUntuk mengganti diri sendiri atau orang yang bercakap. Contohnya, aku ,kta, beta, patik, hamba dan kami  
Kata ganti nama diri orang keduaUntuk mengganti diri orang yang dilawan bercakap. Contohnya: kamu, awak, kalian, engakau dan tuanku  
Kata ganti nama diri orang ketigaUntuk menggantikan orang yang dicakap tentang dirinya. Contohnya, belaiu, dia, baginda, mereka dan ia  

Baca: Penerangan, 9 Jenis dan Koleksi Contoh Kata Adjektif

Yang berikut ialah panduan menggunakan kata ganti nama diri orang.

Kata ganti nama diri orang pertama  KeteranganAyat contoh
Aku (tunggal)Digunakan apabila bercakap dengan Kawan yang rapat atau mesraTuhan (ketika berdoa)  Aku suka pergi ke masjid.Ya Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosaku.
Beta (tunggal)Digunakan oleh raja, sultan dan kerabat diraja apabila bertitah kepada rakyatBeta ingin menjadi raja yang masyhur di negara ini.  
Daku (tunggal)Digunakan dalam tulisan atau nyanyian sebagai objek kepada kata sendi atau kata kerja yang berakhir dengan huruf n  Masih ingatkah engkau akan daku?
Hamba (tunggal)Digunakan untuk merujuk diri sendiri pada zaman dahulu  “Hamba ingin berguru kepada pendeta yang handal itu,” kata Hang Jebat.
Patik (tunggal)Digunakan apabila bercakap dengan raja, sultan atau kerabat diraja  “Titah tuanku akan patik laksanakan.” Kata Tun Perak kepada Sultan Melaka.
Saya (tunggal)Digunakan apabila bercakap dengan orang yang baru dikenali, orang lain pada umumnya, atau dalam suasana normal  Saya hendak membeli barang-barang yang dipesan oleh ibu.
Kami (jamak)Digunakan untuk merujuk diri sendiri dan kawan-kawan yang lain apabila bercakap  “Kami diminta untuk menyiapkan tugasan itu secepat mungkin,” kata Laila dan rakan-rakannya.
Kita (jamak)Digunakan untuk merujuk diri orang yang bercakap, termasuk orang yang diajak bercakap“Kempen kitar semula memebrikan impak positif kepada kita,” kata ketua kampung.