Contoh Karangan: Cara Untuk Menggalakkan Amalan Membaca Dalam Kalangan Rakyat?

Contoh Karangan: Cara Untuk Menggalakkan Amalan Membaca Dalam Kalangan Rakyat?

Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) menekankan kemahiran asas 3M iaitu membaca, menulis, dan mengira bagi seluruh rakyat. Oleh yang demikian, aspek ini sangat diberikan penekanan sedari awal pendidikan kerana amalan membaca membawa seribu satu kebaikan kepada individu, masyarakat dan negara. Dalam usaha membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat, pelbagai langkah strategik perlu diambil untuk menggalakkan amalan membaca dalam kalangan rakyat.

Salah satu inisiatif yang harus diambil oleh kerajaan adalah mempertingkat kemudahan prasarana untuk menggalakkan amalan membaca terutamanya di kawasan luar bandar. Misalnya, penambahbaikan perpustakaan bergerak dan perpustakaan awam di setiap daerah merupakan antara langkah yang boleh diambil. Pada masa yang sama, buku-buku yang disediakan juga perlu sentiasa dikemaskini mengikut perkembangan semasa. Masalah kekurangan bahan bacaan perlu ditangani untuk mengelakkan kebosanan dikalangan pengguna. Sistem pinjaman dan pemulangan buku pula perlu dipermudah dan diperbaiki seiring dengan kemajuan era teknologi digital.

Dalam usaha mempergiat amalan membaca dalam kalangan masyarakat, kerajaan perlu memastikan buku-buku yang terdapat di negara ini adalah berkualiti, mampu membuka minda dan menambah ilmu pengetahuan rakyat. Jika diamati, buku-buku yang berkualiti dalam bahasa Malaysia amat sukar untuk ditemui berbanding buku-buku berbahasa Inggeris. Sebagai contoh karya-karya agung seperti karangan William Shakespeare, Aristotle dan Plato hanya terdapat dalam asing khususnya bahasa Inggeris. Masalah ini ditambah lagi dengan tahap penguasaan bahasa Inggeris rakyat yang masih lemah menyebabkan mereka gagal menghayati kebanyakan karya agung itu. Akibatnya mereka beralih kepada bahan bacaan ringan seperti komik dan majalah hiburan yang mudah diperoleh di kedai-kedai buku.

Di samping itu, kempen-kempen dan program-program galakan amalan membaca juga perlu diteruskan dan diperkukuhkan. Contohnya, program NILAM yang digagaskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia melalui sekolah-sekolah. Kerajaan juga perlu mengkaji semula program Tahun Membaca dan menguatkuasakan kempen membaca yang lebih menarik dan relevan. Program seperti Pesta Buku yang dianjurkan di PWTC setiap tahun perlu dipertimbangkan untuk diteruskan atau diperkukuhkan agar dapat memberi impak yang lebih besar.

Pembudayaan amalan membaca yang kukuh dalam kalangan rakyat mampu membawa Malaysia ke arah masyarakat yang berilmu pengetahuan. Hanya dengan usaha bersama, amalan membaca dapat diterapkan sebagai budaya dalam masyarakat Malaysia. Pelbagai pihak perlu bekerjasama melakukan pelbagai usaha dan strategi untuk menggalakkan rakyat mendekatkan diri mereka dengan buku umpama sahabat sejati. Melalui pembacaan sahaja masyarakat mampu mengasingkan yang mana baik dan yang mana buruk untuk kemajuan negara.