Penerangan, Jenis dan Contoh Ayat Tunggal

Penerangan dan Contoh Ayat Tunggal

Ayat tunggal ialah ayat ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Ayat ini terdiri daripada:

Baca: Contoh dan Jenis-jenis Ayat Majmuk: Gabungan & Pancangan

1.Ayat penyata, contohnya:

  • Kain sutera ini dari Terengganu.
  • Mereka mengutip derma.

2.Ayat tanya, contohnya:

  • Kain sutera ini dari Terengganu?
  • Mereka mengutip derma?

3.Ayat seruan, contohnya:

  • Hai, nama saya Gopal!
  • Aduh, kaki saya sakit!

4.Ayat perintah, contohnya:

  • Jangan berbuat bising.
  • Silakanlah menjamu selera.

Ayat tunggal boleh terbina dalam susunan biasa dan susunan songsong.

Ayat tunggal dalam susunan biasa ialah yang subjeknya di depan dan predikatnya di belakang, contohnya:

Contoh 1:

SubjekPredikat
Bapa sayaguru.
Beliaumengajar sejarah
Kad ucapan inidaripada suzana.
Lukisan itucantik sungguh.
Kakaksudah pergi?
Pemuda itusiapa?

Contoh 2:

Jenis ayat tunggalSubjekPredikat
Ayat penyataMurid-muridsedang mengulang kaji pelajaran.
Ayat tanyaSurat inidaripada siapa?
Ayat perintahSila hantar buku kerjapetang ini.
Ayat seruanWah, enak sungguhbuah durian ini!

Ayat tunggal dalam susunan songsang pula ialah yang predikatnya di depan dan subjeknya di belakang, contohnya:

Contoh 1:

PredikatSubjek
Gurulahbapa saya.
Mengajarkan Sejarahbeliau.
Daripada Suzanakad ucapan ini.
Cantik sungguhlukisan itu.
Sudah pergikahkakak?
siapakahpemuda itu?

Contoh 2:

PredikatSubjek
Sedang mengulang kaji pelajaranmurid-murid.    
Daripada siapasurat ini?

Contoh 3:

Ayat susunan biasaAyat susunan sonsang
Mereka berbual-bual di kantinBerbual-bual mereka di kantin.  
Abang sulungku sedang tidur di serambi rumahSedang tidur abang sulungku di serambi rumah.  

Ayat yang bersusunan sonsang berlaku apabila predikat dipentingkan atau lebih ditekankan berbanding dengan subjek.

Ternyatalah bahawa ayat-ayat tunggal bersusunan biasa boleh ditukarkan kepada ayat-ayat tunggal bersusunan sonsang tanpa berubah maknanya.

Terdapat perbezaan antara ayat dasar dengan ayat tunggal seperti yang berikut.

Ayat dasarAyat tunggal
Semua ayat dasar boleh menjadi ayat tunggalTidak semua ayat tunggal merupakan ayat dasar  
Terdiri daripada ayat penyata dan/ atau ayat aktifTerdiri daripada ayat penyata dan ayat-ayat jenis lain  
Subjek mendahului predikat (tidak boleh disongsangkan)Subjek mendahului predikat atau predikat mendahului subjek ( boleh disongsangkan)