Analisis Kesalahan: Contoh Ayat Kata Kerja – Aktif Transitif, Pasif, Tak Transitif

Analisis Kesalahan: Contoh Ayat Kata Kerja

Analisis kesalahan dalam penggunaan kata kerja.

Baca: Contoh Ayat: Kata Kerja Transitif, Pasif dan Tak Transitif

Kata kerja AKTIF transitif

Ayat yang salah  Analisis
Budak kecil itu menggenggam erat-erat tangan ibunya.Kamaluddin membaca berbulan-bulan novel yang tebal itu.Kata kerja transitif aktif dengan objek tidak boleh disisipi oleh keterangan. Sepatutnya, ayat itu perlu diubah kepada

1. Budak kecil itu menggenggam tangan ibunya erat-erat.

2. Kamaluddin membaca novel yang tebal itu berbulan-bulan.  
Forum itu sedang membincangkan tentang peranan ibu bapa menangani jenayah siber.Kata kerja transitif aktif membincangkan bermaksud berbincang tentang atau membincangkan tanpa diikuti oleh kata sendi tentang  
Ayah memberi keizinan untuk menyertai perkhemahan itu.Kata kerja transitif aktif memberi maksud menyerahkan kepada seseorang. Jadi, penggunaan yang tepat ialah kata memberikan yang bermaksud menyerahkan sesuatu.  

Kata kerja transitif pasif:

Ayat yang salah  Analisis
Ruang tamu itu saya telah bersihkan tadi.Buku yang bertaburan di atas lantai itu kami akan susun.Laksamana beta masih titahkan untuk mengawasi perairiankata kerja pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua tidak boleh diselitkan apa-apa unsur di antaranya. Sepatutnya, ayat itu perlu diubah kepada:

1. Ruang tamu itu telah saya bersihkan tadi.

2. Buku yang bertaburan di atas lantai itu akan kami susun.

3. Laksamana masih beta titahkan untuk mengawasi perairan.  
Bonus untuk penjawat awam telah kerajaan umumkan semalam.Kasih sayang yang ibu bapa curahkan perlu dihargai oleh anak-anak.Keuntungan jualan masih belum mereka hitung kerana kepenatan.Kata kerja pasif dengan kata ganti nama diri ketiga tidak boleh digugurkan imbuhan awalannya. Sepatutnya, ayat itu perlu menggunakan kata kerja pasif di-… oleh seperti ayat di bawah:

1. Bonus untuk penjawat awam telah diumumkan oleh kerajaan semalam

2. Kasih sayang yang dicurahkan oleh ibu bapa perlu dihargai oleh anak-anak.

3. Keuntungan jualan masih belum dihitung oleh mereka kerana kepenatan

Baca: Card Collection – 20 Happy Birthday In Hawaiian

Kata kerja tak transitif:

Ayat yang salahAnalisis  
Rumahnya berlantaikan dengan buluh.Huraian karangan kamu perlulah berpandukan kepada gambar tersebut.Kata kerja yang menggunakan imbuhan apitan ber-…-kan tidak boleh diikuti oleh kata sendi atau kata hubung. Sepatutnya, ayat itu perlu diubah kepada:

1. Rumahnya berlantaikan/berlantai dengan buluh.

2. Huraian karangan kamu perlulah berpandukan / berpandu kepada gambar tersebut.  

Analisis Kesalahan: Contoh Ayat Kata Kerja Analisis Kesalahan: Contoh Ayat Kata Kerja