Format dan Contoh Resume Mohon Kerja

Apa itu resume? Secara umumnya, resume merupakan suatu himpunan kenyataan ringkas mengenai seseorang. Perkataan ‘resume’ ini berasal daripada perkataan dalam bahasa Perancis yang akhirnya kini digunakan secara meluas diseluruh dunia. Penyediaan resume yang baik amat membantu anda dalam mendapatkan pekerjaan yang dipohon. Ia amat berkai rapat dengan kejayaan dan kelebihan yang ada pada seseorang individu itu.

Baca: Panduan dan Contoh Resume Terbaik Untuk Diikuti

Resume juga merupakan satu medium yang membolehkan bakal majikan mengetahui profil pemohon. Kelemahan dan kesilapan dalam menulis resume menjadi antara punca utama mengapa permohonan pekerjaan seseorang itu gagal. Dengan kata lain, resume merupakan antara punca seseorang individu itu gagal dipanggil ke temuduga dalam proses saringan mendapatkan pekerjaan.

Baca: Hero Mama – Ucapan Hari Lahir Untuk Anak Lelaki

Resume perlu dimanfaatkan sepenuhnya dalam menarik perhatian panel penilai mahupun pegawai sumber manusia. Terdapat banyak contoh resume dalam Bahasa Melayu mahupun Inggeris di carian internet. Antara contoh reseume mohon kerja yang boleh admin ajukan ialah:-

Contoh Resume Mohon Kerja (Muat Turun dan Edit Microsoft Word)

Contoh Resume Mohon Kerja

Contoh Resume Mohon Kerja