Tatabahasa – Contoh Ayat Majmuk

Apa itu Ayat Majmuk?

Ayat Majmuk adalah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat tunggal. Ia disambungkan oleh perkataan KATA HUBUNG seperti – dan, atau, kecuali, tetapi, sambil, seraya dll. Ayat ini juga dikenali sebagai AYAT PELAPIS.

Apa itu AYAT TUNGGAL? Ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Ia juga dikenali sebagai ayat mudah atau selapis.

Contoh Ayat Majmuk

Contoh Ayat Tunggal: Wanita cantik itu sedang menganyam ketupat

Subjek – Wanita cantik itu
Predikat – sedang menganyam ketupat

Contoh Ayat Majmuk: Wanita cantik itu sedang menganyam ketupat sambil menonton television.