Terkini – Contoh Penghargaan Folio Terbaik

ontoh Penghargaan Folio

Bismillahirrahmanirahim. Alhamdulillah

Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah swt kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya dapat saya menyiapkan tugasan kerja folio ini dengan penuh sukses.

Dikesempatan ini saya ingin menghadiahkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Imran bin Sharif ,selaku Cikgu bagi matapelajaran Kajian Tempatan kerana telah meletakkan sepenuh kepercayaan beliau kepada saya untuk menyempurnakan tugasan penting ini.

Baca: Soalan – Apa Beza Resume dan CV?

Ucapan penghargaan juga ingin saya berikan kepada para rakan seperjuangan kerana telah banyak menghulurkan bantuan mahupun kerjasama bagi merealisasikan usaha menyempurnakan tugasan ini dengan baik sekali.

Selain itu, ucapan ini juga ditujukan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam menjayakan tugasan ini sama ada secara langsung atau tidak langsung. Segala bantuan yang telah kalian hulurkan teramat saya hargai. Biar jasa jadi kenangan.

Sekian, terima kasih