4 Jenis – Kata Ganda Separa, Seluruh, Berentak & Berimbuhan

Kata ganda ialah kata yang terbentuk daripada kata yang digandakan sebahagiannya atau seluruhnya. Berdasarkan definisi ini, maka ada empat jenis kata ganda sepeti berikut:

4 Jenis Kata Ganda - Seluruh, Separa, Berentak & Berimbuhan

Kata Ganda Seluruh

Kata ganda seluruh terbentuk daripada kata dasar yang digandakan seluruhnya serta diberi tanda sempang ( – ).

Kata ganda seluruh boleh terdiri daripada pelbagai kelas iaitu:

  • Kata nama – agar-agar, biri-biri, gula-gula, jentik-jentik, layang-layang, oleh-oleh, mata-mata dan sebagainya.
  • Kata ganti tidak tentu – apa-apa, mana-mana, dan siapa-siapa.
  • Kata adjektif – baik-baik, comel-comel, hitam-hitam, manis-manis, tinggi-tinggi dan sebagainya.
  • Kata kerja – ada-ada, baring-baring, muntah-muntah, pulang-pulang dan sebagainya.
  • Kata keterangan – alang-alang, entah-entah, nyaris-nyaris, mentah-mentah dan sebagainya.
Makna kata ganda seluruhContoh  
Jamak atau banyak (jika kata dasarnya kata nama)Buku-buku (beberapa banyak buku), kerusi-kerusi (beberapa banyak kerusi), dan sebagainya.  
Tunggal atau satu (jika kata dasarnya kata nama)Anai-anai (seekor anai-anai), kupu-kupu (seekor kupu-kupu), mata-mata (seorang mata-mata), dan sebagainya.  
Menyerupai yang tersebut pada kata dasar (jika kata dasarnya kata nama)Kuda-kuda (menyerupai kuda), langit-langit (menyerupai langit), siku-siku (menyerupai siku), dan sebagainya.  
Untuk bersantai (jika kata dasarnya kata adjektif)Baring-baring (baring untuk bersatai), duduk-duduk (duduk untuk bersantai), dan sebagainya.  
Menguatkan keterangan yang tersebut pada kata dasar (jika kata dasarnya kata adjektif)Baik-baik (dengan baiknya), jelas-jelas (dengan jelasnya), lebar-lebar (dengan lebarnya), dan sebagainya.  
Banyak yang bersifat seperti yang tersebut pada kata dasar (jika kata dasarnya kata adjektif)Comel-comel (banyak yang comel), murah-murah (banyak yang murah), rajin-rajin (banyak yang rajin), segar-segar (banyak yang segar), dan sebagainya.  

Baca: 50 – Free Images Happy Birthday To Grandma Ideas

Kata Ganda Separa

Kata ganda separa pula ialah kata ganda yang mengalami pengulangn suku kata pertama pada kata dasarnya, di samping bunyi vokal itu berubah menjadi vokal yang dilambangkan dengan huruf e. Contohnya:

  • Bola > bebola
  • Daun >dedaun
  • Jari > jejari
  • Kuda >kekuda
  • Laki >lelaki

Kata ganda separa tidak bersempangdan terdiri daripada kelas kata nama sahaja.

Makna kata ganda separaContoh  
Jamak atau banyak yang tersebut pada kata dasarDedaun (beberapa banyak daun), pepohon (beberapa banyak pohon), dan sebagainya.  
Tunggal atau satu yang tersebut pada kata dasarLelabu (sebuah labu), lelaki (seorang lelaki), tetamu (seorang tetamu), dan sebagainya.  
Menyerupai yang tersebut pada kata dasarBebola (menyerupai bola), kekuda (menyerupai kuda), tetupai ( menyerupai tupai, dan sebagainya.  

Baca: Penerangan: Kata Ganda Berentak dan Kata Ganda Berimbuhan